ÜYELİK

GEREKLİ EVRAKLAR

 1. DİLEKÇE VE TAAHHÜTNAME örneği için tıklayınız
 2. VERGİ LEVHASI : Vergi numarasını gösteren belge (vergi mükellefiyet yazısı veya e-vergi levhası.)
 3. İMZA SİRKÜLERİ : (Fotokopisi)
 4. TAAHHÜTNAME : (Ekli Form)
 5. a) ÖZEL VE TÜZEL FİRMALAR İÇİN : Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)veya Sicil Tasdiknamesi
  b) ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi"
  c) JOINT VONTURE - KONSORSİYUMLAR İÇİN : Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi
 6. Şahıs Şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri ve oda kayıt belgesi fotokopisi

ÜYELİK ŞARTLARI VE BİLGİLENDİRME:

 1. Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.
 2. Üyelik başvuru formunda firma kaşeniz ile üye iletişim bilgilerini (adres, telefon, faks, e-posta ve mersis numarasını ) tam ve düzgün bir şekilde doldurunuz .
 3. Halen genel sekreterliğimizde herhangi bir birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe, taahhütname ve imza sirküleri fotokopisi ile diğer birliklerimize üye olabilirler.
 4. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri fotokopisi eklenecektir.
 5. Giriş aidatı her birlik için 200 TL' dir.
 6. Yeni üye olan firmalardan ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.
 7. Daha önce genel sekreterliğimizde herhangi bir birliğe üye olan ancak üyeliği askıda olan firmalar, aynı birliğe üye olmak istemeleri durumunda mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için gerekli tüm belgeler ile birlikte 100 TL cari yıl aidatını yatırarak üyeliklerini aktif hale getirebilirler.
 8. Daha önce genel sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istenmesi durumunda varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için gerekli tüm belgeler ile birlikte 200 TL giriş aidatını yatırarak üyeliklerini aktif hale getirebilirler.
 9. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 6. Maddesinin 3. Fıkrasının e bendinde üyeler "Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle (Değişiklik: 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı RG) yükümlüdür.” hükmü amirdir. Diğer taraftan kuruma olan güncel borcunuzu öğrenmek için http://uye.eib.org.tr/ linkini kullanarak sorgulama yapabilir ve yıllık aidatınızı ödeyebilirsiniz.