AMAÇ:

Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler ve işbirliği kuruluşları başvurabilir.

Şirketler;

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik

İşbirliği Kuruluşları;

Sanal Ticaret Heyeti (Faaliyet Başına, Sanal Fuarlara Katılım, Sanal Fuar Organizasyon desteğinden faydalanabilmektedir.

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

E-ticaret sitelerine üyelik desteği için ödeme tarihinden itibaren 6 ay içinde üyesi olduğunuz İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ilgili evrak ile başvuru yapılır.

E-TİCARET SİTESİNE ÜYELİK DESTEK UNSURLARI:

Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında yer alan Bakanlıktan onay almış e-ticaret siteleri desteklenmektedir. Şirketler en fazla 3 e-ticaret sitesi için site başına en fazla 2 yıl süresince yararlanabilir.

E-ticaret sitelerine üyeliğe ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 9.590TL ye kadar desteklenmektedir.

 

 

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız