KOORDİNATÖR BAŞKANIN MESAJI

EİB olarak Belirlediğimiz değerler ışığında ülke kalkınmasında oynayabileceğimiz rolün farkında olarak, inovatif ve proaktif yönetim anlayışı ile üyelerimiz ve bürokrasi arasında köprü kurup, katma değeri yüksek, kaliteli hizmetler sunmak, misyonu ile kurumsal dönüşüm sürecimiz başlamıştır.

Sürdürülebilir ihracatın geliştirilmesinde ilgili tüm kurumlar için rol model, öncü Birlik olmak ve bu vizyonu gerçekleştirebilmek için Kurum olarak tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve pek çok noktada dönüşüm yaşıyoruz.

75 yıldır Ege Bölgesi'nin İhracatını arttırmaya, ülkemize döviz kazandırmaya yönelik çalışmalarımızı, yeni kurumsal kimliğimiz ile üyelerimize hizmet ederek devam edeceğiz.

M.Sabri ÜNLÜTÜRK
Koordinatör Başkan