EĞİTİM

EĞİTİM/SEMİNER // Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Çalıştayları
( 06 Haziran 2017 Salı )

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi’nden alınan yazıda, Polimerik kompozitlerin gerek bilimsel, gerek teknolojik alanda çok büyük gelişme gösteren ve giderek artan bir ivme ile çok geniş ve yeni uygulama alanları olan, geleceğin malzemesi olarak nitelendirildiği ifade edilmekte; bu nedenle Kimya Mühendisleri Odası tarafından, konuya ilişkin yeniliklerin konunun tüm taraflarıyla tartışılmasını sağlamak üzere bilimsel etkinlikler düzenleneceği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda, bahse konu etkinliğin beşincisinin "V.Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu Ve Çalıştayları" adıyla KMO Ege Bölge Şubesi koordinatörlüğünde 2-4 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşeceği, söz konusu etkinliğe tüm üyelerimizin davetli olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Duyuru ve Detaylara ulaşmak için tıklayınız

Ayrıntılı Bilgi için;
Tel: 0232 421 3535
E-mail: kmoegekongre@gmail.com