EĞİTİM


Bütün Kelimeler ||| Herhangi Bir Kelime

KORONA // Hayvansal Ürün İthalatında Sunulması Gereken Belgeler
( 30 Nisan 2020 Perşembe )

19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ’e (Tebliğ No: 2012/12) 30.04.2020 tarihli 31114 sayılı Resmî Gazete ile metni aşağıda sunulan geçici madde eklenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

“Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilenCovid-19 salgını nedeniyle, bu Tebliğin 7nci maddesi gereğince ithalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişinin sunması gereken belgelerden orijinal veteriner sağlık sertifikasını, ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeni ile sunamaması halinde; üç ay içerisinde resmi otorite tarafından orijinal veteriner sağlık sertifikasının renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi durumunda kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edilir.Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir."

İlgili Resmî Gazeteye Ulaşmak İçin Tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan