EĞİTİM


Bütün Kelimeler ||| Herhangi Bir Kelime

KORONA // Temassız Ticaret Talebi
( 30 Nisan 2020 Perşembe )

Üyelerimizden alınan başvurular çerçevesinde, Avrupa’ya ihracatımızın aksamaması için İpsala Sınır Kapısında temassız ticaretin sağlanabileceği bir tampon bölge oluşturulmasına yönelik girişimlerde bulunulması amacına yönelik talebimiz, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletilmişti.

Alınan cevabi yazıda, konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığının 27.04.2020 tarihli ve 7172 sayılı Genelgesi ile uluslararası yük taşımacılığı kapsamında Türk ve yabancı uyruklu sürücülerin ülkemize giriş-çıkışlarına ve ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transit geçişlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendiği belirtilmiştir.

Söz konusu Genelge doğrultusunda, İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu şoförlerin ülkemize girişlerini takip eden 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girebilmeleri; Türk uyruklu şoförlerin ise uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında 14 günlük karantina süresinin bitmesini beklemeksizin yurt dışına çıkabilmeleri mümkün hale geldiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan