EĞİTİM


Bütün Kelimeler ||| Herhangi Bir Kelime

MEVZUAT // Dezenfektan, Kolonya ve Etil alkol İhracı Kayda Bağlandı
( 18 Mart 2020 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i 18/03/2020 (bugün) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown (medikal kumaş) kumaş eklenmiştir.

Tebliğe eklenen geçici hükümle söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayını müteakip kayda alınacaktır. Tebliğ hükümleri, düzenlemenin yayımından önce gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış mallara uygulanmayacaktır.

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacaktır.

İlgili Tebliğ 18 Mart 2020 (bugün) tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200318-9.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter