DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Kırgızistan'da Fasulye işleme Tesislerinin Kurulması
( 25 Ocak 2021 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, 22 Kasım 2019'da Ankara'da imzalanan Türk-Kırgız Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü ekinde yer alan Eylem Planı'nın 14. maddesi kapsamında "Kırgız Cumhuriyeti'nde yeni teknolojiler kullanarak fasulye işleme tesisi kurulmasına" ilişkin olarak Kırgız tarafınca hazırlanan iş modeli taslağının iletildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede bahse konu mektup ve ekleri aşağıdaki bağlantıda sunulmakta olup, konuya ilişkin gelişmeler ile olabilecek görüş ve değerlendirmelerin TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Mektup ve eklerine ulaşmak için tıklayınız
Görüş Değerlendirme Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız