DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Yönetmelik Taslağı Görüş Talebi
( 18 Ocak 2021 Pazartesi )Tarım ve Orman Bakanlığı’nın (TOB) yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, zirai mücadele uygulamaları ve zirai mücadele alet ve makineleri konusundaki teknolojik gelişmeler ve günümüz koşulları dikkate alınarak yeniden hazırlanan ve bir örneği ekte yer alan “Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” metninin TOB resmi internet sayfasında görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ekte bir örneği sunulan tasarıya ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan “Görüş Formu” formatında 19 Ocak 2021 tarihine kadar tarim3@eib.org.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL

Genel Sekreter Yardımcısı

EK:

- Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik Taslağı (35 sf.)

- Görüş Formu (1 sf.)


Ayrıntılı Bilgi İçin: Burcu Kurnaz

-- Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik Taslağı_00011376.pdf
-- Görüş Formu_00011377.docx