DUYURULAR

MEVZUAT // Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
( 30 Aralık 2020 Çarşamba )

30 Aralık 2020 tarih, 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-4.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu Tebliğ’de Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (şş) bendinde yer alan "2018" ibaresinin "2019" olarak değiştirildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Serap ÜNAL

Genel Sekreter Yardımcısı

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Şükrü Ercan