DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // İran, Rusya ve Kazakistan Buğday Ticareti Anlaşması
( 18 Mart 2019 Pazartesi )

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, İran’da basına yansıyan haberlere göre İran, Rusya ve Kazakistan Tarım Bakanlıkları arasında buğday ticareti konusunda üçlü bir mutabakat zaptı imzalandığı, anlaşmanın beş yıl geçerli olacağı, anlaşma kapsamında Rus ve Kazak buğdayının gümrük vergileri ve ona eşdeğer diğer vergiler olmadan İran'a satılarak dahilde işleme kapsamında işleneceği ve ihraç edileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Rus ve Kazak tarafların, İranlı alıcılara buğday satın alma konusunda kredi limitleri sağlama mekanizmasının geliştirilmesini desteklemeyi ve İran'a teslim edilen buğdayın sağlık ve bitki sağlığı gereksinimlerini karşılandığının garanti etmekle yükümlü kılındığı, İran’ın 5 milyon ton buğday işleme kapasitesinin olduğu, bunun 2,5 milyon tonunun ülke içi tüketimde kullanıldığı, bu anlaşmayla kullanılmayan kapasitenin etkinleştirileceği, Kazakistan’ın bu yıl İran'a 500 bin ile 1 milyon ton arasında buğday ihracatı şansına sahip olacağı, Rusya’nın anlaşma kapsamında ayda 100 bin ton buğdayı İran’a satma şansına erişeceği, İran’ın işlenecek buğdayı başta Irak olmak üzere bölgedeki ülkelere ihraç etmesinin planlandığı, Mart 2016'da İran’ın buğday ithalatına yasak koyduğu, o tarihten bu yana buğdayın İran’a girişinin yalnızca belirli izinler ve bireysel sözleşmelerle gerçekleştirildiği, anlaşmanın ülkemiz Dahilde İşleme Rejimi kapsamında önemli bir noktada bulunan buğday sektörüne gerek tedarik zinciri gerek ihraç pazarları bakımından etkisi olabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan