DUYURULAR

MEVZUAT // Kanada Gıda Güvenliği Mevzuatındaki Değişiklikler
( 18 Mart 2019 Pazartesi )

Ottawa Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan yazıda, Kanada’nın gıda güvenliği mevzuatının yenilenerek mevzuatın bir bölümünün 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği, bu değişiklikle farklı tarihlerde muhtelif ürün grupları için ayrı ayrı çıkarılan 14 yönetmeliğin, ‘CFIA-Kanadalılar için Güvenli Gıda Yönetmeliği’ adı altında birleştirildiği, sadeleştirildiği ve ABD uygulamalarına yakınlaştırıldığı ifade edilmekte ve anılan yönetmeliğin, üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra gıda ithalatını ve ihracatını da düzenlediği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ekte yer alan yeni düzenlemelere göre, Kanada’ya gıda ihracatı yapan yabancı işletmeler için Kanada makamlarından ruhsat alınması gerekliliğinden bulunmadığı, ancak Kanadalı ithalatçıların ilgili makamlardan ruhsat alması, önleyici koruma planına sahip olması ve satış sonrası izleme sisteminin bulunmasından zorunlu olduğu, ayrıca ithalatçıların, yabancı tedarikçilerinin de Kanadalı üreticilerin tabi olduğu gıda güvenliği düzenlemelerine uygun imalat yaptıklarını kanıtlamalarının istendiği ve eski düzenlemeler çerçevesinde Güvenli Gıda Ruhsatı bulunan ithalatçıların ivedilikle mevcut ruhsatlarını yenilemeleri gerektiği belirtilmektedir. Kanada’da yerleşik olmayan firmaların, Kanada’ya ithalat yapması mümkün bulunmakla birlikte, diğer Kanadalı İthalatçılar gibi Güvenli Gıda Ruhsatı sahibi olmaları zaruri olup, Federal Hükümetçe, aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 10 yabancı dilde konuya ilişkin kısa bilgi notu EK-2 ve EK-3’te yer almaktadır.

Bu itibarla, Kanada’ya gıda ihracatı yapacak firmalarımızın, öncelikle Kanada ithalat referans sistemine erişilen http://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions-eng.aspx adresinden, ürünlerinin GTİP numaraları ile sorgulama yaparak ithalat için gerekli koşulları öğrenmesi, ithalatçı firmaların da yeni mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleriyle ilgili olası sorunlarından etkilenmemelerini teminen mümkün olduğunca vadeli satış yapmamaları ve sözleşmelerinde yer alacak iade hükümlerinin düzenlenmesinde dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ekler:

1. Kanadalılar için Güvenli Gıda Yönetmeliği (266 sayfa),

2. CFIA-Kanadalı İhracatçılar için Türkçe Not (3 sayfa ),

3. CFIA-Kanadalı İthalatçılar için için Türkçe Not (2 sayfa),

4. Gıda Ürünlerinin Etiketlenmesi Hakkındaki Düzenlemeler (49 sayfa),

5. Önleyici Kontrol Planı Hazırlama Rehberi (10 sayfa).


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- Kanadalılar için Güvenli Gıda Yönetmeliği_00010073.pdf
-- İhracatçılar İçin Türkçe Not_00010074.pdf
-- Türkçe Not_00010075.pdf
-- Düzenlemeler_00010076.pdf
-- Önleyici Kontrol Planı Hazırlama Rehberi_00010077.pdf