DUYURULAR

MEVZUAT // AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
( 01 Mart 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlı ğ ı'ndan alınan yazılarda; tarımsal ürünlere ilişkin ekte belirtilen konu ba ş lıklarını içeren karar, tüzük ve direktif numaralarına aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabileceği ve mevzuat de ğ i ş ikliklerinin 05.10.2018, 22.10.2018, 26.10.2018, 19.11.2018, 27.11.2018, 06.12.2018, 09.01.2019, 11.01.2019 ve 23.01.2019 tarihli Avrupa Birli ğ i (AB) Resmî Gazetelerinde yayımlandı ğ ı belirtilmi ş tir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri’ne ulaşmak için tıklayınız. (16 sayfa)


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan