DUYURULAR

FUAR VE HEYET // Fine Food Australia 2019 Fuarı
( 21 Mart 2019 Perşembe )

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda, Sidney/Avustralya’da 9-12 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek "FINE FOOD AUSTRALIA 2019 Uluslararası Gıda Ürünleri- Makineleri-Restoran Ekipmanları Fuarı”nın milli katılım organizasyonunun dördüncü defa Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekle ş tirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu fuarın katılım bedeli 31.03.2019 tarihine kadar yapılan ödemeler için 1.250 USD/m², 01.04.2019 tarihinden sonra yapılan ödemelerde 1.350 USD/m² olarak belirlenmi ş olup, ayrıca anılan birim fiyatlar üzerinden 15 m² ve üstü stantlar için 50 USD/m² indirim yapılacağı bildirilmiştir.

Aynı yazıda devamla, Ticaret Bakanlı ğ ı tarafından Avustralya’nın 2018 ve 2019 yılları için "hedef ülke” ilan edildiği, devlet deste ğ i tutarının adı geçen Bakanlık tarafından 2018 Yılındaki fuar için 3.285 TL/m² olarak belirlendiği ancak 2019 yılı fuarı için henüz açıklanmadığı ifade edilmiştir.

Anılan fuara milli katılım organizasyonunda yer almak isteyen firmaların ekte yer alan sözle ş meyi ve katılım payı 1. taksit ödemesi banka dekontunu Genel Sekreterliklerinin kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı bilgi için ileti ş im:

İ stanbul İ hracatçı Birlikleri Genel Sekreterli ğ i

Yetkili Kişi: Samet Özgündüz (0212 454 07 62),

Erdal Ba ş ar (0212 454 05 48),

Zühal Duman (0212 454 07 63)

E-posta: kurumeyve@iib.org.tr

EK :

  1. Fuar İ lanı(1 Sayfa),
  2. Fuar Katılım Sözle ş mesi(6 Sayfa).

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- Fine Food Australia Sözleşme_00010112.pdf
-- Fine Food Australia İlan_00010113.pdf