DUYURULAR

MEVZUAT // Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Yönetmeliğinde Değişiklik
( 07 Mart 2019 Perşembe )

3/4/2017 tarihli ve 30027 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliğin EK-1’indeki “Spesifikasyonları Belirtilen Gıda Katkı Maddeleri Listesi” başlıklı listede yer alan “E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER” adlı gıda katkı maddesinin adı 27.02.2019 tarihli 30699 sayılı Remi Gazete ile, “E 120 KARMİNİK ASİT, KARMİN” olarak değiştirilmiş; E 311 OKTİL GALLAT ve E 312 DODESİL GALLAT adlı katkı maddelerine ait satırlar yürürlükten kaldırılmış ve aynı listede yer alan E 463 HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ adlı katkı maddesinden sonra gelmek üzere “E 463 A DÜŞÜK SÜBSTİTÜE-HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ” satırı eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin EK-2’sindeki “Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları” başlıklı listede yer alan E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER adlı gıda katkı maddesine ait spesifikasyon ekteki şekilde değiştirilmiş, E 311 OKTİL GALLAT ve E 312 DODESİL GALLAT adlı katkı maddelerine ait spesifikasyonlar yürürlükten kaldırılmış, E 463 HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ adlı katkı maddesine ait spesifikasyondan sonra gelmek üzere ekteki spesifikasyon eklenmiş, E 491 SORBİTAN MONOSTEARAT, E 492 SORBİTAN TRİSTEARAT ve E 495 SORBİTAN MONOPALMİTAT adlı gıda katkı maddelerine ait spesifikasyonlarda yer alan “Katılaştırma aralığı” spesifikasyonu ekteki şekilde değiştirilmiş, E 1209 POLİVİNİL ALKOL-POLİETİLEN GLİKOL-AŞILI-KOPOLİMER adlı katkı maddesine ait spesifikasyonda yer alan “Etilen glikol” spesifikasyonu ekteki şekilde değiştirilmiş ve “Dietilen glikol” spesifikasyonu yürürlükten kaldırılmıştır.

Konu ile ilgili Resmi Gazete’ye aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

27.02.2019 tarihli 30699 sayılı Remi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan