DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Ürdün Üzerine İthal Edilecek Ülkemiz Menşeli Giyim Eşyası
( 14 Ağustos 2020 Cuma )

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Ürdün Gümrük Dairesi tarafından yürürlüğe konulan ve sektör temsilcilerinden örneği temin edilen bir iç genelge ile 23 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye’den yapılan giyim ürünlerinde gümrük vergisi hesaplamasına esas teşkil edecek asgari gümrük kıymetine i1işkin yeni bir uygulama yürürlüğe konulduğu bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu yeni uygulama kapsamında, daha önceden karmaşık bir sistem çerçevesinde daha yüksek tutarlarda uygulanan gümrük kıymeti belirlenmesi uygulamasının basitleştirilerek, ürün grubu ve kalite sınıfına göre belirlenen asgari kıymet uygulamasına geçildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, yapılan araştırma ve sektörde faaliyet gösteren ithalatçılardan alınan bilgilere göre yeni uygulama ile gümrük vergisine esas teşkil edecek gümrük kıymetlerinin %5-30 oranında düşürüldüğü, böylelikle ülkemizden yapılacak hazır giyim ithalatında uygulanacak olan gümrük vergisi tutarlarının da aynı oranda düşeceği ve bu meyanda, ülkemizden Ürdün’e yapılacak hazır giyim ihracatının artmasının beklendiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK:

1-Gösterge Fiyat Listesi

2-Genelge Arapça

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nurcihan Güreşçi