DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // RF- Zorunlu Etiketleme Uygulaması
( 08 Haziran 2020 Pazartesi )

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu’nda 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması amacıyla dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak tüm ithal ürünlerin “QR” kodlarıyla etiketlenerek ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşana kadar olan sürecin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi” oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla son düzenlemelere göre, 1 Temmuz 2020’den itibaren ayakkabı ve ilaç ürünlerinin, 1 Ocak 2021’den itibaren ise aralarında muhtelif tekstil ve hazır giyim ürünlerinin olduğu hafif sanayi ürünlerinin serbest dolaşıma giriş ve yeniden ithalat rejimine tabi tutulması durumunda etiketleme uygulamasının zorunlu hale geleceği belirtilerek, etiketlenmeyen eşyanın toptan ve perakende satışının ise yasaklanacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda son olarak, Rus yetkili kurumlarının sisteme dahil olma süreçlerinde görülen sıkıntılar sebebiyle, etiketleme uygulamasına son tarih beklenmeden ivedilikle geçilmesinin özellikle sevkiyat bazında yaşanacak sorunların çözümü konusunda önem arz ettiği belirtilmekte olup, konuya ilişkin Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisince hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL

Genel Sekreter Yardımcısı

Ek:Bilgi Notu


Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Paşayiğit

-- etiket bilgi notu_00010962.pdf