DUYURULAR

GENEL DUYURU // Fas'a İhracat Hk.
( 08 Ocak 2020 Çarşamba )

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan bir duyuruda, Fas’a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanılacağı, bu kapsamda adı geçen Fas’lı Bakanlıkla Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmaları ile anlaşma sağlandığı, 1 Şubat tarihinden itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geleceği ifade edilmektedir.

Duyuruda devamla, bazı ürünlerin uygunluk kontrollerinin, anlaşmalı şirketler tarafından, Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirileceği ifade edilirken, bahse konu ürünler; otomobil yedek parçaları, yapı malzemeleri: seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular, ahşap paneller, gazlı cihazlar, filmaşin ve beton demiri, elektronik ürünleri, battaniyeler, halılar ve bebek bezi olarak sıralanmaktadır. Söz konusu listeye ilişkin ürün kodları ile detaylı bilgileri içeren dokümana EK-1’den erişim sağlanabilmektedir.

Diğer taraftan, liste kapsamı dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği, 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş döneminde ise ithalatçılara yukarıda belirtilen ürünler dışında kalan tüm sanayi ürünleri için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkânı tanınacağı hususuna yer verilmektedir. Genel uygulama bilgileri, mezkûr kamuoyu duyurusuna EK-2’den erişim sağlanabilmektedir.

Yine Fas ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 27 Aralık 2019 tarihli ve 5997/211 sayılı sirkülerde özetle, 14 Aralık 2019 tarihli ve 6838 saylı Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan ve 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek "2020 Yılı Finans Kanunu" uyarınca, ortak vergi rejimi kapsamında % 25 oranına tabi olan tüm ürünler için ithalat vergisinin % 30'a yükseltilmesinin öngörüldüğü, dolayısıyla Türkiye'den ithali gerçekleşen ve % 25 oranına tabi olan tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı uygulanan verginin 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren % 30 ithalat vergi oranı baz alınarak hesaplanacağı, sirkülerin ekinde Türkiye menşeli ve korunma önlemine tabi olan ürünlerin yeni uygulamaya göre güncellenmiş listesine yer verildiği hususları yer almaktadır. Anılan Fransızca Sirküler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

e-imzalıdır
İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter


EKLER :

1. Liste ve Ürün Kodları

2. Mevzuat

3. Fransızca Sirküler

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nurcihan Güreşçi