DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Meksika Gümrük Vergileri
( 14 Kasım 2019 Perşembe )


T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Meksika tarafından, Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında, 28/10/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 29/10/2019 tarihinde yürürlüğe giren kararname ile ayakkabı sektöründeki 43 ve hazır giyim ve tekstil sektörlerindeki 274 tarife bölümünde yerli üreticilerin desteklenmesi amacıyla gümrük tarifeleri %25 ve %30 olarak belirlenmiş olduğu bildirilmektedir. Bahse konu kararnamenin İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, anılan kararname ile tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinde Meksika'nın uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin 01/10/2024 tarihine kadar devam edeceği, anılan tarihten itibaren ise gümrük tarifelerinin %20 olarak uygulanacağı sonucunun ortaya çıktığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çi ğ dem ÖNSAL
Genel Sekreter Yrd.

Ekler:

Tekstil, Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektörlerindeki Gümrük Kararnamesi (14 Sayfa)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nurcihan Güreşçi