DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Avrupa Yeşil Mutabakatı Karbon Düzenlemesi Geri Bildirim
( 31 Mart 2020 Salı )

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Avrupa Komisyonunun 2050 yılına kadar "İklim-Nötr bir Avrupa" hedefi çerçevesinde 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa için Yeşil Mutabakatı (AYM) belgesi kapsamında önümüzdeki dönemde yapılması planlanan politika değişikliklerini açıkladığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; AB’nin, 4 Mart 2020 tarihinde açıkladığı İklim Kanunu teklifi ile birlikte "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması"nın içeriğinin belirlenmesi ve bundan etkilenebilecek tüm paydaşlarla birlikte etkilerinin ele alınabilmesi adına gerekli süreci de başlattığı belirtilmektedir. Geri bildirim sürecine açılan ve bir örneği ekte yer alan “impact assessment” belgesinin incelenmesinden de görüleceği üzere, Komisyon politika önerilerini aşağıda yer alan 3 temel üzerine inşa edeceğini ifade etmiştir. Bu kapsamda:

1. Dizayn:Komisyon'un, sınırda karbon düzenlemesinin olası dizaynına ilişkin:

- Hem ithal hem yerli seçili ürünlerde karbon vergisi uygulanması,
- İthal ürünlerde yeni bir karbon gümrük vergisi uygulanması,
- AB'nin Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) ithalata da uygulanması,

olarak üç seçenek ortaya konduğu görülmektedir.

2. Metodoloji:AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında sanayi süreçlerine yönelik olarak AB genelinde geliştirilen eşik değerlere atıfla, ETS kapsamına giren sektörler için sınır düzenlemelerinin (ihracatçı daha düşük karbon ayak izi veya daha yüksek karbon maliyetini ortaya koymadığı sürece) benzer metodolojik yöntemlere dayandırılabileceği, Komisyonun değerlendireceği alternatif bir yöntemin ise ürünlerin karbon ayak izinin belirlenmesi olabileceği belirtilmiştir.

3. Sektörel kapsam:Komisyon çalışmalarının önemli bir ayağının önleme tabi olacak sektörlerin belirlenmesi olduğu; kapsamın karbon sızıntısı riski en yüksek olan sektörler arasından belirleneceğine işaret edilmektedir. Diğer taraftan, düzenlemenin kapsamının belirlenmesine ilişkin yapılacak çalışmalarda başlangıç noktasının, ETS 4. Faz uygulama dönemi (2021-2030 yılları) için karbon kaçağına maruz kalma ihtimali "yüksek" olarak değerlendirilen sektörler ve alt sektörlere ilişkin 15.02.2019 tarihli ekte yer alan karbon kaçağına maruz kalması muhtemel olan sektörler listesi olacağı da ifade edilmektedir.

Bu çerçevede "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması"na ilişkin olarak Komisyon tarafından başlatılan danışma sürecinde Ticaret Bakanlığı’nca oluşturulacak görüşün şekillendirilmesi kapsamında firmalarımızın görüş ve önerilerinin 31 Mart 2020 Salıgünü mesai bitimine kadar konfeksiyon@eib.org.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK:

  1. Impact Assessment (4 s.)
  2. Karbon Kaçağı Listesi (5 s.)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Çağlayan Karataş

-- Impact Assessment_00010857.pdf
-- Karbon Kaçağı Listesi_00010858.pdf