DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Rusya Federasyonu Zorunlu Etiket Uygulaması
( 23 Haziran 2020 Salı )

 

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıfla, Rusya Federasyonu (RF) tarafından 2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle 2024 yılına kadar, kayıt dışılığın azaltılması ve tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının tesisinin sağlanması amacıyla dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak Rusya Federasyonu'nun ithal ettiği tüm ürünlerin etiketlenerek, ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan sürecin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi’nin kurulmasının planlandığı ve bu kapsamda, ilk olarak 12.08.2016 tarihinde kürk manto ürününde pilot uygulamaya geçildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği tarafından Temmuz 2020'den itibaren Rusya'da ayakkabı ürünlerinin zorunlu etiketlenmesi uygulamasına geçileceğinin belirtildiği ve Rusya Federasyonu Hükümetinin 2020 yılında ayakkabı ürünlerinde zorunlu etiketleme gerekliliklerinin yerine getirilmesine yönelik son tarih olarak 05.07.2019 tarihli ve 860 sayılı Rusya Hükümeti kararına dayanarak 01.07.2020 tarihini belirlediği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu Müşavirlik tarafından konuya ilişkin şu hususlar bildirilmektedir;

- Gümrük beyannamesi doldurma kurallarına ilişkin 20.05.2010 tarihli ve 257 sayılı Gümrük Birliği Komisyonu Kararı ile onaylanan prosedüre göre, ilgili gümrük rejimi kapsamında işaretli malların tanımlanması ile ilgili bilginin beyannamenin 31 no.lu sütununda belirtilmesi gerekmektedir.

- Zorunlu etiketleme uygulamasının yürürlüğe girmesinden sonra, mal beyanında işaretli mallarla ilgili tanımlama araçları hakkında bilgi bulunmaması, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Rusya Federasyonu mevzuatına göre, eşyanın serbest dolaşıma girmesine izin verilmemesine sebebiyet verebilecektir.

- AEB Gümrük Kanunu'nun 158. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, gümrük idaresinin izni ile malların etiketlenmesi de dahil olmak üzere, malların satış ve nakliye amacıyla hazırlanması için eşya gümrük antrepo rejimine tabi tutulabilmektedir. Ancak, Rusya Federasyonu mevzuatı şu anda böyle bir fırsat sağlamamaktadır.

- Geçici depolama yeri dahil olmak üzere diğer yerlerde gümrük kontrolü altındaki malları işaretleme olasılığı ise AEB Gümrük Kanunu tarafından sağlanmamıştır.

Bu itibarla, konuya ilişkin olarak adı geçen Müşavirlik tarafından hazırlanan Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi’nin kurulması kapsamında zorunlu etiketleme uygulamasına yönelik güncel bilgi notu ekte gönderilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Mert Çakır

-- Etiketleme Uygulaması Gümrük İşlemleri Bilgi Notu_00011007.pdf