DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // DARKHAN DERİ KOMPLEKSİ PROJESİ
( 30 Ekim 2019 Çarşamba )


İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nden alınan bir yazıda, Moğolistan’ın Darhan vilayetinde Darkhan Leather Complex LLC unvanlı bir firma tarafından Darhan Deri Kompleksi (DDK) projesinin hayata geçirilmesi planlandığı bildirilmekte ve potansiyel ortaklıklar konusunda ülkemizden ve Türk firmalarından bazı taleplerde bulunulduğu ifade edilmekte olup;

-DDK projesi kapsamında bir AR-GE merkezi kurulmak istendiği, bu alanda kapasite geliştirme ve teknik desteğe ihtiyaç duyulacağı, bu nedenle Türkiye’de deri sektöründe yer alan firmaların bahse konu AR-GE merkezine ortak olması ve TİKA tarafından sağlanabilecek finansman desteği ile kapasite geliştirmek üzere söz konusu merkeze teknik destek edilmekte,
-Halen finansman aşamasında olan DDK projesini finanse etmek için Darkhan Leather Capital LLC fonunun kurulduğu, bu kapsamda olası Türk özel sermaye fonuna ve şirketlerine projeler hazırlanabileceği,
belirtilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu projenin duyurulması ve alınacak başvuruların Bakanlığımıza iletilmesi adına, anılan hususa ilişkin görüşlerin Genel Sekreterliğimize (deri@eib.org.tr) bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Mert Çakır