DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği / Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri
( 23 Temmuz 2020 Perşembe )

Bilindiği üzere, 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelge ekinde (Ek-3) 16.07.2020 tarihinde Bakanlıkları tarafından uygun görülerek değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik üyelerimize 21.07.2020 tarihli duyuru metni ile bildirilmişti. Bahse konu Genelge ekinin (Ek-3) güncel haline ayrıca Bakanlığın resmi internet adresinden de ulaşılabilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan 21.07.2020 tarihli yazıda; 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 6/A maddesi kapsamında hazırlanacak, tekstil ve konfeksiyon sektörüne ait Tasarım ve Ürün Geliştirme proje başvuruları, proje revizyon ve süre uzatım talepleri için,

- Her bir alet/teçhizat/malzeme/yazılım giderine ilişkin birim fiyat ve miktarın ayrı ayrı yazılması (torba bütçe beyan edilmemesi),

- Alet/teçhizat/malzemenin tasarım amacına yönelik kullanılacak kapasite ve hacimde olduğunu tevsik edici katalog, broşür, fiyat listesi gibi belgelerin başvuruya ilave edilmesi,

- Tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında istihdam edilecek mühendisin, işin niteliği gereği yalnızca tekstil, deri ve istisnai durumlarda kimya mühendisliği ile sınırlı olduğunun dikkate alınması;

- Mevcut istihdama yer verilmemesi (Sadece proje kapsamında istihdam edilecek yeni istihdama yer verilmesi)

hususlarının değerlendirme sürecinde önem arz ettiği bildirilmiştir.


Dolayısıyla, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 6/A maddesi kapsamında sunulacak proje başvuruları, proje revizyon ve süre uzatım taleplerinin, söz konusu hususlar çerçevesinde hazırlanması ve Bakanlıklarına iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize Kep ve E-imza ile iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Esin Karatas