DUYURULAR

İHALE DUYURUSU // Naturel Tiftik Satışı
( 14 Ağustos 2020 Cuma )

S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden alınan bir yazıda, 40.000 Kg (40 Ton) 2020 yılı mahsulü natürel tiftiğin tamamı için açık arttırma usulü olarak tek seansta satışa sunulacağı belirtilmektedir.
Söz konusu açık artırmanın 1 Eylül 2020 tarihinde saat 11.00’de Macun Mahallesi 171. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Ticaret Borsası’nda yapılacağı; ihaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin teminatlarına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerektiği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, bahse konu satışın gerçekleşmemesi durumunda ihalenin 22 Eylül 2020 tarihinde aynı saat ve adreste tekrar edileceği belirtilmekte olup satış şartnamesi ve detaylı bilgiye aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Tel : (0312) 221 39 70-71-72
Faks : (0312) 221 39 74
Eposta : tiftikbirlik-w@tiftikbirlik.com.tr


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman