DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // ABD TARAFINDAN AB'YE YÖNELİK EK VERGİ ÇALIŞMALARI
( 07 Temmuz 2020 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, ABD Ticaret Temsilciliği’nin (USTR) halihazırda ek gümrük vergisine tabi olan AB’ye üye devletlerin ürün listesini Section 301 soruşturması kapsamında değiştirmek amacıyla bir çalışma başlatmış olduğu, konuyla ilgili kamuoyu görüşlerini aldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, bir bildiri hazırlanmış olup, söz konusu bildirinin ekinde üç adet liste yer almaktadır. Ek I (Annex I) bölümü halihazırda %15 veya %25 oranında ek gümrük vergisine tabi olan ürünlerinin listesini; Ek II (Annex II) bölümü ilk olarak bu soruşturmada Nisan ve Temmuz 2019 bildirimlerinde yayınlanan, %100'e varan ek vergilerin teklif edildiği ancak uygulamaya konulmayan ürünlerin listesini; Ek III (Annex III) bölümü ise Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık hakkında ek gümrük vergisi izin planlanan yeni ürün listesini içermektedir.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda, Ek I (Annex I) bölümünde listelenen ürünlerin listeden çıkarılmasına veya listede kalması gerekip gerekmediğine; belirli ürünlere yönelik ek vergi oranının yüzde 100 seviyesine kadar artırılıp artırılmayacağına, Ek II (Annex II) veya Ek III (Annex III) bölümünde listelenen belirli ürünlere yüzde 100'e kadar ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecektir. Söz konusu araştırma kapsamında kamuoyu görüşlerine ekteki bağlantıdan “Comments Concerning the Enforcement of U.S. WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute” kısmından ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda, ABD’ye ihraç edilen veya ihraç potansiyeli bulunan ürünler açısından gelişmelerin takip edilmesinde yarar olduğu düşünülmekte olup; ayrıca imkan dahilinde bahse konu düzenlemeler hakkında görüş bildirme hakkına sahip müşterileri veya bağlantıları nezdinde girişimlerde bulunabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yrd.

 

 

Ekler:

Kamuoyu Görüşleri

ABD Ticaret Temsilciliği Duyurusu ve Annex I-II-III


Ayrıntılı Bilgi İçin: Nurcihan Güreşçi