DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Anti Damping Soruşturması/Mısır-Makine Halısı ve Diğer Yer Kaplamaları
( 30 Temmuz 2020 Perşembe )

Bilindiği üzere, 24/07/2020 tarihli duyurumuzda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli 'Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları' (5702.42, 5703.20, 5703.30, 5703.90 ve 5705.00 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturmasının başlatıldığı ve mevcut soruşturmaya taraf olmak isteyen tüm ihracatçıların, en geç 29 Temmuz 2020 tarihine kadar bir örneği ekte yer alan EK-1'deki soruşturma açılış bildiriminin 'Örnekleme Teknikleri' başlıklı bölümünün (a) kısmı altında talep edilen bilgileri yine aynı bildirimde belirtilen adrese iletmek suretiyle ilgili Bakanlık ile irtibata geçmeleri ve kendilerini tanıtmaları gerektiği ifade edilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda;

- Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan alınan 27 Temmuz 2020 tarihli bir yazıya istinaden, soru formunun henüz gönderilmediği,

- Dolayısıyla ilgili soruşturma otoritesince tanınmayan, soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmalarımızın, açılış bildiriminin Kahire Ticaret Müşavirliğimize ulaştığı tarih olan 22 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ekte iletilen açılış bildiriminin 'Sampling Techniques' bölümü (a) kısmında belirtilen bilgi ve belgelerle kendilerini karşı otoriteye tanıtmaları beklendiği,

- Bu süre uzatımının, henüz ilgili otorite nezdinde kendilerini tanınır kılmamış ancak soruşturmaya taraf olmak isteyen ihracatçı firmalarımız için geçerli olduğu,

belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ek.

1- Açılış Bildirimi (İngilizce)

2- Soru Formu (İngilizce)


Ayrıntılı Bilgi İçin: Şevin İstanbulluoğlu

-- SoruFormu_00011069_00011075.docx
-- AcilisBildirimi_00011076.pdf