DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Organik Üretim / AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
( 02 Temmuz 2018 Pazartesi )


Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesine ilişkin olarak, 834/2007/AT sayılı Konsey Tüzüğü’nü yürürlükten kaldıran 2018/848/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Avrupa Birliği(AB)Resmi Gazetesi’nin 14 Haziran 2018 tarihli ve L150sayılı nüshasında yayımlanmış olup, anılan mevzuat değişiklikleri 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Söz konusu mevzuata, http://upload.eib.org.tr/20150512/00000000005268.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.


Bilgilerinize sunulur.


İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez