DUYURULAR

MEVZUAT // Tarımda DİR Uygulamaları
( 24 Aralık 2018 Pazartesi )

Ticaret Bakanlığından alınan 20.12.2018 tarihli yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat: 2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlendiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, 2016/1 sayılı Genelge'de 17/12/2018 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca;

· Afrika ülkelerine yapılacak makarna ihracatında eşdeğer eşya kullanımı,

· Buğday unu, bulgur ve aşurelik buğday ihracatına ilişkin DİİB’lerde kiracı firmalara yönelik azami ithalat miktarı,

· Sert kabuklu meyveler, kuruyemiş ve kuru meyveler ithalatını öngören DİİB'lerde esas alınacak azami ithalat miktarı,

· Organik kırık mısır ihracatı öngören DİİB’lere ilişkin esaslar,

· Kargo pirinç ithalatı karşılığında parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatına ilişkin verimlilik ve ikincil işlem görmüş ürün oranları

hususlarında da düzenlemelere gidildiği belirtilmiştir.

Söz konusu değişikliklere ilişkin Genelge metnine, Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinin “İhracat Mevzuatı” bölümünden ( https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi ) ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

    

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan