DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Bulgaristan Bitki Sağlık Sertifikası Ön Bildirim
( 21 Aralık 2018 Cuma )


Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Bulgaristan’ın Avrupa Komisyonu tarafından gıda, bitki ve hayvan ticaretinde kullanılan ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından da 3 yıl önce kullanılmaya başlanan çevrimiçi yönetim sistemi TRACES (Trade Control and Expert System) sistemini 2019 yılının Aralık ayından itibaren kullanmaya başlayacağı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren hazırlık döneminin söz konusu olacağı ve bu tarihten itibaren Kapitan Andreevo sınır kapısında bitki sağlık sertifikası ile giriş yapacak bitki, bitkisel ürün ve diğer ürünler için sertifika suretlerinin sınır kontrol noktasına 24 saat önceden fitoandreevo@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerektiği, bu şekilde 2019 yılı Haziran ayına kadar bir veri tabanı oluşturulacağı ve veri tabanı sayesinde sınırdaki işlemlerin hızlandırılacağı, 2019 yılının ikinci yarısından sonra ise TRACES’de bitki ve bitkisel ürünler için kullanılan “Common Health Entry Document” olarak adlandırılan belgenin kullanılmasına başlanacağı bildirilmektedir.

Diğer taraftan, 1 Ocak 2019 itibarıyla e-posta ile söz konusu ön bildirimde bulunmayan firmalar için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak olmakla birlikte, bu firmaların işlemlerinin ön bildirimde bulunan firmaların işlemlerinin tamamlanmasına kadar bekletileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Burcu Kurnaz