DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // 2019 Yılı Duyusal Analiz Panel Liderliği Eğitimi
( 11 Ocak 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Uluslararası Zeytin Konseyi’ne (UZK) üye devletler arasında teknik işbirliğinin geliştirilmesi hedefi kapsamında zeytinyağı tadımı konusunda tecrübeli uzmanların teknik yeterliliklerinin geliştirilmesi ve panel liderleri yetiştirilmesi için 2017 yılından itibaren uluslararası eğitimler düzenlendiği, bu kapsamda zeytinyağı duyusal analizinin üye ülkelerde yaygınlaştırılması ve analiz kalitesinin artırılması amacıyla 25-29 Mart 2019 tarihlerinde "Zeytinyağı Duyusal Analizi Panel Liderliği" eğitiminin İzmir’de düzenleneceği, delegasyonlarının girişimleri neticesinde bahsi geçen eğitime aşağıdaki şartları taşıyan on kişinin ülkemiz adayları olarak katılacağı ifade edilmektedir.

Aranan şartlar aşağıda yer almaktadır:

- Duyusal analiz konusunda eğitimli ve tecrübeli olmak,

- UZK standartlarına uygun bir panelde panel lideri veya yardımcısı olmak,

- Aynı eğitime daha önceden katılmamış olmak.

Adayların aşağıdaki adreste yer alan başvuru formunu doldurmaları, ayrıca halihazırda görev yaptıkları panelin akreditasyonuna ilişkin belgeler ve aşağıda belirtilen bilgileri içeren bir özgeçmiş (CV) hazırlamaları gerekmektedir:

-İsim-Soyisim

-Adres

-Telefon Numarası

-E-posta Adresi

-Doğum Tarihi

-Uyruk

-Uzmanlık Alanı

-Güncel İş: Kurum, Pozisyon ve Görevler

-İş Deneyimi: Önceden Çalıştığı Kurum, Pozisyon ve Görevler

-İ ş Deneyimi: Görev Yaptığı Panel

-Sertifika ve Yetkinlikler

-Yabancı Dil Bilgisi

Yazıda devamla, delegasyon tarafından iletilecek adaylar arasından UZK tarafından seçilerek eğitime katılmaya hak kazananların ulaşım ve konaklama bedellerinin (kahvaltı dahil) karşılanacağı ve beş gün boyunca öğle yemeği verileceği, bunun dışında herhangi bir gündelik ödenmeyeceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, ülkemizin UZK tarafından tanınan duyusal analiz laboratuvarlarımızın sayısının ve analiz kalitesinin uzun vadeli olarak artırılması açısından ilgili eğitime katılım sağlanmasının önem arz ettiği belirtilerek başvuruların Delegasyon Başkanlıkları üzerinden UZK'ya iletileceği ve şartları haiz adayların başvuru için gerekli belgeleri en geç 25 Ocak 2019 tarihine kadar m.hacilarli@ticaret.gov.tr  e-posta adresine ve yazılı olarak Genel Müdürlüklerine iletmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

Online Başvuru Linki İçin Tıklayınız


EK:
Başvuru Formu
Davet Yazısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Gökay Çelikli

-- Application_Form_00009901.docx
-- Invitation_00009902.pdf