DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // AB/Korunma Önlemi Soruşturması
( 06 Temmuz 2018 Cuma )

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından çelik ithalatına karşı yürütülmekte olan korunma önlemi soruşturması kapsamında 28 Haziran 2018 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bildirim ile AB’nin söz konusu soruşturmaya aşağıda detayları yer alan iki ürün grubunu daha dâhil ettiği belirtilmiştir.

Bahse konu bildirime göre, iki yeni ürün grubunun dahil edilmesine ilişkin görüşlerin 28 Haziran 2018 tarihinden itibaren 7 gün içerisinde; diğer görüşlerin 21 gün içerisinde iletilebileceği belirtilmektedir. Ayrıca, eklenen ilgili ürünlerle ilgili soru formu talep eden tarafların bu taleplerini 15 gün içerisinde e-posta yolu ile AB makamlarına iletmeleri ve soru formlarının alındığı tarihten itibaren 21 gün içerisinde doldurulması gerektiği ifade edilmektedir. İlaveten söz konusu bildirimde, birinci, dördüncü ve yedinci ürün gruplarının Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının (GTIP) revize edildiği iletilmiştir.

Aynı yazıda devamla, AB Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz aracılığıyla edinilen bilgiye göre soruşturmayı yürüten AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğünce, AB içerisindeki onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından tahminen 2018 yılı Temmuz ayı ortasından itibaren bazı çelik ürünleri ithalatına 200 gün süre ile geçici önlem uygulanmaya başlanmasının planlandığı; geçici önlem olarak AB’nin son üç yıllık (2015-2017) ithalat ortalaması seviyesinde bir global kota açılmasının ve kotayı aşan ithalat için % 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü; yeni eklenen ürünler dahil olmak üzere geçici önlemin birkaç ürün hariç tüm ürünleri kapsayacağı; söz konusu önlemin toplam ithalatın % 3’ünden azını oluşturan gelişme yolundaki ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanı EFTA üyeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) haricinde tüm ülkelere uygulanacağı ifade edilmektedir.

28 Haziran 2018 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bildirim ile eklenen ve revize edilen ürün gruplarının GTIP numaralarının yer aldığı liste ekte sunulmakta olup, AB makamlarına Birliklerince/Derneklerince iletilmesi öngörülen görüşlerin demir@eib.org.tr eposta adresine iletilmesi gereklidir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

28 Haziran 2018 tarihinde AB Resmi Gazetesi’ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Eklenen ve revize edilen ürün grupları listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik