DUYURULAR

MEVZUAT // Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar
( 22 Haziran 2018 Cuma )

22 Haziran 2018 tarih ve 30456 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar (2018/11799) ile bazı ülkeler menşeli eşyaların Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılıklarının giderilmesi amaçlanmış olup, bu karar İthalat Rejimi Kararı eli II sayılı listede yer alan eşyayı (93. fasıl, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu-AKÇT ürünleri ve tarım ürünlerini- 5, 9, 13, 15, 17, 22, 24, 44, 46. Fasıllar hariç) kapsamaktadır.

Bahse konu karar ile Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli yukarıda bahsi geçen ürünlere AB ülkeleri üzerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak ek mali yükümlülük tahsil edileceği belirtilmekte olup, karar metni ve ürünlere aşağıda sunulan link aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ek: Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar (2018/11799) metnine ulaşmak için tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik