DUYURULAR

GENEL DUYURU // İhraç Bedellerinin Yurda Getirilmesi
( 22 Mayıs 2020 Cuma )

Bilindiği üzere; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 3. Maddesi gereğince; Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.

Birliklerimizce; Koronavirüs salgının tüm dünyada uluslararası ticari ilişkiler ve finansal hareketler bakımından genel bir mücbir sebep hali ortaya çıkardığı göz önünde bulundurularak ihracat bedellerinin getirilmesi ile ilgili bahse konu sürenin uzatılması talebimiz Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Bakanlıktan alınan cevabi yazıda;2018-32/48 sayılı Tebliğ’in “Hesap kapatma, ihbar ve ek süre” başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında “mücbir sebep” hallerinin varlığı ve devam etmesi halinde ilgili Vergi Dairelerince ihracatçıya “altışar aylık ek süreler” verildiği; benzer şekilde mücbir sebep halleri dışında kalan “haklı durumların” varlığı halinde de ilgili Vergi Dairelerince ihracatçıya “üçer aylık” dönemler halinde haklı durumun varlığı müddetince “ek süreler” verildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Koronavirüs salgını sebebiyle ihraç bedelini yasal süre içerisinde yurda getiremeyen üyelerimizin, konu ile ilgili Vergi Dairelerince kendilerine yapılacak bildirimi takiben, “mücbir sebep” veya “haklı durum”a istinaden ek süre başvurusunda bulunulabileceği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter