DUYURULAR

GENEL DUYURU // İran’a İhracat
( 06 Nisan 2018 Cuma )

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda; Katar'a ihraç edilmek üzere sevkiyatı yapılan muhtelif tarım ürünlerini taşıyan araçların İran'ın Buşehr Limanı'nda bekletilmesi sebebiyle mağduriyet yaşadığı hususunun Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince Bakanlıklarına bildirilmesinin ardından, konunun gerekli incelemenin yapılmasını teminen Tahran Ticaret Müşavirliğimize iletildiği; söz konusu Müşavirliğimizce yapılan değerlendirmelerde; sorunun limanlardaki altyapı yetersizliği, hava koşulları ve mezkur limanda faaliyet gösteren Ro-Ro gemilerinin diğer anlaşmalı firmalara ait araçları beklemesinden kaynaklandığının belirtildiği, firmalarımızın bir daha benzer sorunla karşılaşmamalarını teminen Ro-Ro gemilerinin sahipleri ile limana gelmeden önce anlaşmalarının faydalı olacağının ifade edildiğinden bahsedilmektedir.

Yazıda devamla, benzer mahiyette bir sorunun tekrar yaşanması üzerine söz konusu Müşavirlikten Bakanlıklarına intikal eden bir yazıda; İran'a veya İran üzerinden taşımacılık yapan firmaların başta İranlı aracılar olmak üzere iş yapacakları aracı kişi ya da firmalar konusunda temkinli davranmaları, yükün ve kullanılacak geminin sigortalı olmasına özen göstermeleri, anlaşmalarını yazılı şekilde yapmaları, ödemelerinin kayıtlı ve doğrudan işi yapana yönelik olması konusunda titiz davranmalarında yarar görüldüğünün vurgulandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter