DUYURULAR

MEVZUAT // 2008/2 Sayılı Tebliğe İlişkin Genelge Değişikliği Hk.
( 12 Nisan 2018 Perşembe )

 


2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nde yapılan değişiklikler 10.04.2018 tarihinde uygun görülerek onaylanmıştır.

Söz konusu Genelgede yapılan değişiklikle, 31.04.2018 tarihi sonrasında ilgili destek kapsamında yapılacak her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması, başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların .pdf veya .pdf.imz uzantılı olarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ait KEP adresine iletilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Genel Sekreterliğimizin mevcut KEP adresi “eib@hs01.kep.tr ”dir. Üyelerimizin bu yeni uygulama kapsamında destek başvurusunda bulunurken mağduriyet yaşamaması için yukarıda yer alan hususlara azami özen göstermesi gerekmektedir.

Değişiklikleri içeren mevzuat metnine www.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Genelge değişikliklerini içeren karşılaştırma tablosuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir