DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Tasarım Desteği Genelge Eki Değişikliği
( 21 Temmuz 2020 Salı )

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 20.07.2020 tarihli yazıda; 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelge ekinde (Ek-3) 16.07.2020 tarihinde Bakanlıkları tarafından uygun görülerek değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

Yazının devamında, söz konusu değişikliklerin 16.07.2020 tarihinden itibaren;

· Mezkur Tebliğ’in 6/A maddesi çerçevesinde tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek veya 16.07.2020 tarihi itibariyle henüz sonuçlandırılmamış destek kapsamına alınma ve alet, teçhizat, malzeme ve yazılım teminine ilişkin proje revizyon, süre uzatım başvurularına yönelik olarak 16.07.2020 tarihinde revize edilen Genelge eki (Ek-3) esas alınarak uygulanması,

· 16.07.2020 tarihi itibariyle yukarıdaki paragrafta belirtilen kapsamda herhangi bir revizyon veya süre uzatımı talebinde bulunulmayan tasarım ve ürün geliştirme projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan harcamalara ilişkin destek başvurularının 16.07.2020 tarihinden önceki Genelge eki (Ek-3) esas alınarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı


Ayrıntılı Bilgi İçin: Fulya Aydın