DUYURULAR

GENEL DUYURU // Sanayi Sicil Belgesi
( 21 Temmuz 2020 Salı )

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncellemeyle elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; sisteme kayıtlı sanayicilerin İl Müdürlüklerinden elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e- devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri; ayrıca sistemden Sanayi Sicil Belgelerini pdf formatında indirebilecekleri ve çıktı alarak kullanabilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca; daha önce ibraz edilen mevcut matbu form halindeki Sanayi Sicil Belgesinin bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece vize süresi bitimine kadar kullanabilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Sanayi Sicil Belgesine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız