DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // AB ANTİDAMPİNG ÖNLEMLERİ HK.
( 05 Ocak 2018 Cuma )

Ekonomi Bakanlığı’ndan Genel Sekreterliğimize iletilen yazıda, bazı ürünlere yönelik Avrupa Birliği tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında Komisyon tarafından açıklanan nihai kararlara ilişkin olarak;
  • Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli triklorizosiyanurik asit ithalatına karşınihai anti-damping vergisi uygulamasına dair 2017/2230/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 5 Aralık 2017 tarihli ve L 319 sayılı nüshasında;
  • ÇHC ve Vietnam menşeli yüzü deriden olan ayakkabılar ithalatına karşı nihaianti-damping vergisi uygulamasına ilişkin 2017/2232/AB sayılı Konsey Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 5 Aralık 2017 tarihli ve L 319 sayılı nüshasında;
  • ÇHC menşeli alüminyum folyo ithalatına karşı nihai anti-damping vergisiuygulamasının uzatılmasına dair 2017/271/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadileden 2017/2213/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Aralık2017 tarihli ve L 316 sayılı nüshasında;
  • ÇHC menşeli paletli el arabaları ve bunların temel parçalarının ithalatına karşınihai anti-damping vergisi uygulamasına ilişkin 2017/2206/AB sayılı Konsey Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2017 tarihli ve L 314 sayılı nüshasında;
  • ÇHC menşeli seramik sofra ve mutfak eşyaları ithalatına karşı nihai antidamping vergisi uygulamasına dair 412/2013/AB sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2017/2207/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2017 tarihli ve L 314 sayılı nüshasında;

yayımlandığı ve bu durumun ülkemize bahse konu ürünün AB’ye ihracatında mezkûr ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter


Ayrıntılı Bilgi İçin: Gizem Aksu