DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Çin - Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması
( 27 Temmuz 2020 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması (KTA) stratejisinin belirlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerinin katılımları ile bir çalışma grubu oluşturulduğu, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (AEO) Karşılıklı Tanıma Anlaşması yapılması öncesinde söz konusu Anlaşmalar kapsamında tanınacak kolaylıklar göz önünde bulundurularak, fayda maliyet analizi ile Bakanlık stratejisinin oluşturulmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Çin AEO hakkında hazırlanmış olan bilgi notu aşağıdaki bağlantıda yer almakta olup, üyelerimizin bahse konu sürece ilişkin görüşlerinin 28 Temmuz 2020 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) bildirilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter V.

Bahse konu bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız