DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // HATIRLATMA/Korona-Ek Süre Onayı Hk.
( 09 Eylül 2020 Çarşamba )

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle;

· 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

· 2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ

· 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in

ilgili maddeleri gereği Bakanlığa verilen özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırma, mücbir sebep hallerine istinaden ek süre verme yetkisinin kullanılmasının zorunluluk haline geldiği ifade edilerek, 18 Mart 2020 tarihli ve 53330175 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile, söz konusu Tebliğlere istinaden bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış belgelere ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine ek süre verilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. Bahse konu Onay 31/12/2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Detaylar ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ek: 2 sayfa


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sedat Bozan

-- Tim-ek-2sf_00011138.pdf