DUYURULAR

GENEL DUYURU // İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı
( 06 Mart 2018 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle artırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir.

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmiştir.

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca 2018 yılı Temmuz ayında başlaması planlanan beşinci dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve “inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımları mümkün olacaktır.

Bahse konu programa ilişkin katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili detaylara aşağıda sunulan bağlantı aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.

 

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Detaylarına Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Çağlayan Karataş