DUYURULAR

MEVZUAT // Dahilde İşleme Rejimine Dair Ek Süre Müracaatı Hakkında ‘HATIRLATMA’
( 04 Eylül 2018 Salı )

08.06.2018 tarihinde, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne eklenen Geçici 32. Madde çerçevesinde ek süre başvurusunda bulunulmasına ilişkin süre sonu yaklaşmaktadır. Söz konusu süreden faydalanmak isteyen firmalarımızın en kısa zamanda süre uzatımı talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları

GEÇİCİ MADDE 32 –(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.

 

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir