DUYURULAR

GENEL DUYURU // BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
( 04 Ekim 2018 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi Başkanlığı tarafından, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden "State Company for Electrical Industries" ve "State Enterprise for Drug Industries" kuruluşlarının 19 Eylül 2018 tarihi itibarıyla çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Birleşmiş Milletler’in konu ile ilgili duyurusuna; https://www.un.org/press/en/2018/sc13512.doc.htm web sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter