DUYURULAR

MEVZUAT // Cazibe Merkezleri Programında Teşvik Müracaat Değerlendirme Süresi Uzatıldı
( 07 Ekim 2020 Çarşamba )

Bugünkü (07/10/2020) Resmi Gazetede 3063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.

Kararda yer verilen değişiklikler şu şekildedir;

- Karar kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak teşvik müracaatlarının değerlendirmeye alınmasına olanak verilmiştir.
- İmalat sanayi yatırımlarının desteklenmesi için çeşitli iller bazında öngörülen yatırım limitleri kaldırılarak, bu kapsamda desteklemeye dahil olabilecek yatırımlar için asgari yatırım tutarı limiti 2 milyon TL olarak belirlenmiştir.
- Kararın 9. maddesiyle düzenlenen ve karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlananların diğer kamu kurum ve kuruluşların desteklerinden yararlanmayacağına yönelik hükümde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, destek unsurlarından yararlanan ancak bununla birlikte diğer kamu kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımların kararın faiz desteği dışındaki unsurlarından yararlandırılabileceğine yönelik düzenlemedeki "faiz desteği" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
- Bu düzenlemeyle, bahsedilen kapsamdaki yatırımların karardaki destek unsurlarının tamamından yararlanmasının önü açılmıştır. Bu imkan, karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanacaktır.
- Kilis cazibe merkezleri programı kapsamına alınmış; Kilis'le birlikte program kapsamındaki il sayısı 24'e yükselmiştir.

Yayımı tarihinden yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201007-10.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter