DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Covid-19 Tedbirleri Hk (Yurt Dışı Fuar Katılımları)
( 07 Ekim 2020 Çarşamba )T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 01.10.2020 tarihli yazıda; Covid-19 salgınına karşı dünya genelinde alınan önlemlerin büyük ölçüde devam etmesiyle beraber halihazırda sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal uygulamaları gibi ağır tedbirlerin devam etmediği değerlendirilerek;

1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) başlayacak yurt dışı fuarlara ilişkin olarak;

- 2017/4 Sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına, ancak organizasyonun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinin görevli bulunduğu şehirde düzenlenmesi veya organizasyonun gerçekleştirildiği şehir ile ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinin görevli bulunduğu şehir arasında toplu taşıma dışında ulaşım imkanı bulunması halinde Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin gözlemci olarak görevlendirilebilmesi ve anılan nitelikteki 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik destek başvurularının Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından hazırlanacak gözlemci raporu çerçevesinde, 2006/4 sayılı Tebliğ ve 2008/2 sayılı Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar katılımlarının ise yerinde inceleme formları düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılması,

- İlgili Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin gözlemci olarak görevlendirildiği halde gözlemci raporunun düzenlenemediği 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarında Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinden hangi gerekçe ile (karantina, sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı veya sağlık tehdidi vb. gibi Covid-19 kaynaklı gerekçelerle sınırlı olmak üzere) gözlemci raporunun düzenlenemediğine ilişkin gerekçeli açıklama yazısı temin edilerek destek başvurularının gözlemci raporu olmaksızın mezkur Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi EK-2’nin ikinci kısmında yer alan “Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler” hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması,

- İşbu onay konusu nedenlerle gözlemci görevlendirilmeyen 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik destek başvurularının gözlemci raporu olmaksızın mezkur Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi EK-2’nin ikinci kısmında yer alan “Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler” hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması, hususları, talimatlandırılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Okan Okay