DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // GÖRÜŞ
( 23 Kasım 2017 Perşembe )

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bir yazıda, 1/7/2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 4734 sayılı kanunun 63. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan düzenleme ile yapım işlerinde kullanılacak ve Bakanlıkları tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine ve ekipmanın yerli malı olması şartı getirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Bakanlıkları tarafından hazırlanan ve aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilen “Yapım İşlerinde Kullanılan ve Yerli Malı Olma Şartı Getirilen Makine ve Ekipman Listesi”ne ilişkin görüşlerin 24 Kasım 2017 Cuma günü (yarın) mesai bitimine kadar e-posta ile sanayi@eib.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Makine ve Ekipman Listesi için tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Paşayiğit