DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Hk.
( 06 Ocak 2021 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların Çevre ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilmekte olup, ülkemizin AB’ a uyum sürecinde 16/04/2014 tarihli ve (AT) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin 04/01/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, ancak bu Yönetmeliğin (AT) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne tam olarak uyumlu olmadığı ifade edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin ilgili AB direktifi ile uyumlaştırılması için, Florlu Sera Gazları (F-Gazlar) Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesinin Bakanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilmekte, projenin 29.08.2020 tarihinde resmi olarak tamamlandığı, bu projeyle iklim değişikliğini önlemeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak ve AB iklim politikası mevzuatına uyum sağlamak F-gazlar konusunda kapasite geliştirmek ve mevzuatı iklim değişikliğini önleyici faaliyetlere hazırlamak üzere ulusal kapasiteyi arttırmanın amaçlandığı belirtilmektedir.

Alınan yazıda devamla; Proje kapsamında, AB’nin (AT) 517/2014 EC sayılı florlu sera gazlarına ilişkin direktifine ve Kigali Değişikliğine uyumlu olarak Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik taslağı hazırlanmış olup söz konusu taslak Yönetmeliğinin yayımlanması ile şu an yürürlükte bulunan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak mülga edileceği ve Kigali Değişikliği’ nin de TBMM Dışişleri Komisyonundan geçip resmi onay sürecinin halen devam ettiği, bu itibarla https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/florlu-sera-gazlarina-il-sk-n-yonetmel-k-20201211124905.docx bağlantısında sunulan söz konusu taslak Yönetmeliğe ilişkin görüşlerinizin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’ sinde yer alan ve aşağıdaki bağlantıda örneği iletilen ‘Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form’ ile 12 Ocak 2021tarihi mesai bitimine kadar sanayi@egebirlik.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form’ a Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Gerekçesine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman