DUYURULAR

MEVZUAT // Kişisel Verileri Koruma Kanunu
( 26 Haziran 2020 Cuma )

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 25 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 23/06/2020 tarih ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt süresi 30/09/2020 tarihine,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt süre 31/03/2021 tarihine,

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt süresi 31/03/2021 tarihine,

kadar uzatılmıştır.

İlgili Karar’a http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200625-2.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter