DUYURULAR

WEBİNAR // Girişimcilik ve İnovasyon Ekseninde İzmir Webinarı
( 07 Ekim 2020 Çarşamba )

İzmir Ticaret Odası (İZTO)’ndan alınan yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası ve UNDP arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında desteklenen “İzQ İnovasyon Merkezi” projesinin bir faaliyeti olarak İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Emre Kızılgüneşler'in moderatörlüğünde Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter'in katılımıyla 22 Ekim 2020 tarihinde 16.00-17.30 saatleri arasında "Girişimcilik ve İnovasyon Ekseninde İzmir Webinarı" düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; webinar kapsamında start-up'ların yatırım çekmesi için stratejiler, KOBİ'lerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi için stratejiler, büyük kurumların, KOBİ'lerin ve girişimcilerin küresel tedarik zincirine nasıl entegre olabileceği ve sağlayacağı faydalar ile Covid-19 sonrası dönemde değişen iş yapma şekilleri, kurum ve girişimler için fırsat alanlarının ele alınacağı belirtilmekte olup, bahse konu webinara katılmayı arzu eden üyelerimizin 19 Ekim 2020 tarihine kadar( https://forms.gle/v15eENpwvEkYuNKo8 ) linkinde yer alan katılım formunu doldurmaları beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter