DUYURULAR

GENEL DUYURU // 2020 17 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi
( 20 Temmuz 2020 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e- Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelgenin hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Genelgeye ve ekinde yer alan kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabilmesi mümkündür.

Bilgilerine arz ederim.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter